Oborová rada Přírodovědecké fakulty

pro program Molekulární biologie a genetika