Personální zabezpečení studijního programu Molekulární biologie a genetika

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů