Personální zabezpečení studijního programu Ochrana přírody

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů