Personální zabezpečení studijního programu Biomolecular chemistry and bioinformatics