Personální zabezpečení studijního programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů