Personální zabezpečení studijního programu Botanika

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů