Personální zabezpečení studijního programu Buněčná biologie

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů