Personální zabezpečení studijního programu Experimentální biologie rostlin

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů