Personální zabezpečení studijního programu Experimentální biologie živočichů a imunologie

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů