Personální zabezpečení studijního programu Mikrobiologie

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů