Personální zabezpečení studijního programu Molekulární biologie a genetika

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů