Personální zabezpečení studijního programu Ochrana přírody

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů