Posouzení etiky výzkumu u velkých konsorciálních projektů (např. OP JAK)

23. 2. 2024

Velké konsorciální projekty (např. OP JAK), které nelze vzhledem ke komplexnosti předložit ke standardnímu posouzení etickou komisí jako celek, u kterých není doložení schválení etickou komisí požadováno poskytovatelem dotace při podání návrhu projektu do soutěže a dále které jsou složeny z více výzkumných záměrů, z nichž jen některé vyžadují posouzení etickou komisí, jsou ve standardní lhůtě před odesláním do soutěže předkládány EKV k předběžné kontrole (formulář ke stažení Žádost o předběžnou kontrolu projektu).

Jedná se o zjednodušený formulář pro identifikaci základních etických aspektů výzkumu.

V případě projektů s více tematicky či metodicky odlišnými výzkumnými záměry je potřeba předložit formulář Žádost o předběžnou kontrolu projektu samostatně pro každý výzkumný záměr.

K předběžné kontrole i případnému následnému posouzení EKV jsou předkládány pouze ty výzkumné záměry, které budou v rámci konsorcia (spolu)řešeny na MU.

Cílem předběžné kontroly je včasné zachycení eticky problematických záměrů a jejich případná diskuse.

Výstupem předběžné kontroly není vydání schválení projektu ani jiného oficiálního vyjádření EKV.

V případě realizace konsorciálního projektu budou jednotlivé eticky relevantní výzkumné záměry posuzovány EKV jako dílčí studie standardním postupem na základě předložení kompletní Žádosti o posouzení projektu EKV a dalších souvisejících po podkladů v předstihu před jejich realizací.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info