Oborová rada Masarykovy univerzity

pro program Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie