Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 29 21
Pedagogičtí pracovníci: 3 2
Odborní asistenti: 3 2
Odborní a techničtí pracovníci: 14 8
Ostatní zaměstnanci: 12 11
Celkový počet externích pracovníků: 47 26
Celkový počet vyučujících: 11 2
externistů: 11 2

platné ke dni 20. 9. 2020