O pracovišti

Do rozsahu působnosti Studijního odboru náleží:

- poskytování centrálních služeb v oblastech

  • studijní záležitosti v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně přijímacího řízení, průběhu studia a řízení informací o studiu),
  • poplatky spojené se studiem,
  • celouniverzitní poradenství v oblasti studia,
  • péče o studenty v sociální oblasti.

- specifické činnosti

  • administrativa uznávání zahraničního vzdělávání a kvalifikace na úrovni bakalářských a magisterských studijních programů,
  • stipendijní politika a administrativa stipendií,
  • odvolací řízení (rozhodování o právech a povinnostech studentů, poplatky spojené se studiem, stipendia),
  • koordinace ubytovací komise.

- spravované evidence

  • registr řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
  • dílčí aplikace IS MU podle zaměření agendy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info