O pracovišti

Do rozsahu působnosti Studijního odboru náleží:

- poskytování centrálních služeb v oblastech

 • studijní záležitosti v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně přijímacího řízení, průběhu studia a řízení informací o studiu)rozpočet MU,
 • studijní záležitosti v celoživotním vzdělávání,
 • poplatky spojené se studiem,
 • péče o studenty,
 • administrativa akreditací bakalářských a magisterských studijních programů a programů celoživotního vzdělávání.

- specifické činnosti

 • administrativa uznávání zahraničního vzdělávání a kvalifikace na úrovni bakalářských a magisterských studijních programů,
 • koordinace a poradenství v oblasti uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
 • správa Univerzity třetího věku,
 • činnost Poradenského centra pro studenty,
 • činnost Kariérního centra.

- spravované evidence

 • studijní informační systém.