Odbor pro strategii

Aktuality

10. 4.

Vyšly oborové žebříčky QS - MUNI se umístila ve 13, nejlépe v oboru Archeologie

V dubnu 2024 vyšla série oborových hodnocení QS Subject Rankings, jakožto poslední z cyklu hodnocení QS náležející ještě roku 2023. Tento cyklus přinesl hodnocení v již 55 oborech, zahrnuto bylo téměř 5 000 institucí z nichž se do oborových žebříčků probojovalo celkem 1 559 univerzit ze 149 zemí světa. K indikátorům použitým pro hodnocení patří Reputace mezi akademiky, Reputace mezi zaměstnavateli, Citovanost publikací, H-Index, pro vybrané obory též IRN-Index. V každém oboru mají tyto indikátory rozdílnou váhu, zohledňující specifika v dané oblasti.

Masarykova univerzita se v aktuálním hodnocení umístila ve 13 oborech. Nejlépe si již třetím rokem vede v oboru Archeologie s aktuálním umístěním na pozici 201–240 (hodnoceno 594 institucí, umístění v žebříčku maximálně do 240. pozice). Skvělých výsledků dosahuje MU také v oboru Environmentální vědy a to již od roku 2020. Letos se umístila na pozici 251–300 (hodnoceno bylo 1 826 institucí s umístěním do pozice 520.). Stále ještě s umístěním do 300. pozice a po roční pauze se MU vrátila do žebříčku v oboru Lingvistika (hodnoceno 1 312 institucí, umístění do pozice 320.). 

Úplný přehled umístění MU v oborových žebříčích QS je v tomto roce následující:

 • 201–240 Archaeology
 • 251–300 Environmental Sciences
 • 251–300 Linguistics
 • 301–350 Agriculture & Forestry
 • 301–350 Biological Sciences
 • 301–350 Education
 • 351–370 Law
 • 401–450 Chemistry
 • 401–450 Medicine
 • 501–550 Computer Science & Information Systems
 • 501–550 Economics & Econometrics
 • 501–550 Mathematics
 • 501–550 Physics & Astronomy

Více informací k žebříčkům QS najdete zde.

15. 12. 2023

Ve světovém žebříčku UI GreenMetric se MUNI umístila na 119. místě

Již čtvrtým rokem se Masarykova univerzita zapojila do mezinárodního žebříčku University of Indonesia GreenMetric World University Ranking, který srovnává univerzity z celého světa v oblasti udržitelného rozvoje. Svoji dlouhodobou snahu přispívat k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) deklaruje univerzita ve svém Strategickém záměru na roky 2021-2028.

V roce 2023 se do žebříčku zapojilo celkem 1 183 univerzit, v rámci nichž Masarykova univerzita obsadila 119. místo. Meziročně si letos Masarykova univerzita polepšila na žebříčku o 135 bodů a získala souhrnné skóre 8 235 z možných 10 000 bodů. Při stále se zvyšující konkurenci se tak umístila v 10 % nejlépe hodnocených institucí z celého světa.

Žebříček GreenMetric hodnotí šest samostatných oblastí udržitelného rozvoje (prostředí a infrastruktura, energie a změna klimatu, odpady, voda, doprava, vzdělávání a výzkum). Ve srovnání s rokem 2022 si Masarykova univerzita udržela nejlepší umístění v oblasti dopravy (celosvětově 62. místo). Dále zlepšila své bodové hodnocení oblastech prostředí a infrastruktura (+10 bodů), energie a změna klimatu (+50 bodů), odpady (+75 bodů) a voda (+50 bodů).

Dlouhodobě úspěšná umístění v žebříčku GreenMetric jsou odměnou za vytrvalé úsilí Masarykovy univerzity, která postupuje konzistentně při naplňování jednotlivých Cílů trvale udržitelného rozvoje, přípravě dílčích strategií i implementaci konkrétních opatření. Tím se hlásí k vlastním hodnotám i odpovědnosti v rámci společenské role univerzity.

Více informací k žebříčku UI GreenMetric naleznete zde.
Jak MU pečuje o planetu zjistíte zde.

14. 12. 2023

V žebříčku QS Sustainability získala MUNI 161. příčku a nejlepší umístění v ČR

Ve druhém ročníku mezinárodního žebříčku QS Sustainability Rankings, který hodnotí přínos univerzit k řešení výzev trvale udržitelného rozvoje, se letos umístilo 1 403 vysokoškolských institucí z 95 zemí světa. Masarykova univerzita je v České republice nejlepší a svou světovou pozici vylepšila z loňské 281.–300. na letošní 161. příčku.

Podle aktuální metodiky žebříček stojí na 53 parametrech, které sdružuje do tří pilířů Social Impact, Environmental ImpactGovernance. Čtyřiadvacetiprocentní hodnocení stojí na vstupech, které QS zasílají a dokládají samotné univerzity. Pro větší část hodnocení pak QS čerpá informace z jiných zdrojů (Elsevier, průzkumy reputace, veřejně dostupné národní statistiky, nezávislá hodnocení třetích stran).

Masarykova univerzita si v roce 2023 vylepšila skóre ve všech původních indikátorech. Největšího meziročního zlepšení dosáhla v indikátoru Knowledge Exchange a to z loňských 57 na letošních 91,3. Ceněna je zde spolupráce s institucemi z rozvojových zemí, nabídka osvětových aktivit pro veřejnost, a také impakt vědeckých výstupů naší instituce při vzniku politicky závazných dokumentů. Výrazně MUNI zabodovala v novém pilíři Governance, který sleduje etické, ekologické, transparentní a demokratické chování instituce. MUNI skórovala 89,6 z možných 100.

K silným indikátorům s umístěním v TOP 200 patří i další. V Equality získala MUNI skóre 85,8. Tento indikátor sleduje vědecký výkon instituce vztažený k tématům rovnoprávnosti, genderovou rovnováhu instituce, úroveň podpory poskytované na půdě univerzity znevýhodněným skupinám, zakotvení inkluze v závazných dokumentech, součástí jsou též výstupy hodnocení průzkumu reputace mezi akademiky a národní statistiky k tématu rovnoprávnosti. V indikátoru Environmental Research získala MUNI skóre 87,4. Pomohla existence výzkumného centra v oblasti environmentálního výzkumu, vědecký výkon v environmentální oblasti včetně vlivu na politicky závazné dokumenty.

Z českých univerzit se do žebříčku QS Sustainability Rankings probojovalo letos 11 institucí, což je o 7 více než v roce předchozím. Druhá za MUNI je Univerzita Karlova se 172. světovou pozicí, třetí Česká zemědělská univerzita v Praze (323.), čtvrtá Univerzita Palackého v Olomouci na 422. pozici.

Více k žebříčku QS Sustainability Rankings zde.

27. 10. 2023

Dvakrát TOP 300 v oborových žebříčcích Times Higher Education

Britská společnost Times Higher Education zveřejnila další ze svých mezinárodních žebříčků univerzit THE World University Rankings by Subject (link). Z celkem 11 oddělených oborových žebříčků se MUNI umístila v deseti. Nejlepšího výsledku, umístění v první třístovce na světě, dosáhla v oborech Law (201.–250. pozice) a Arts and Humanities (251.–300. pozice). Do první pětistovky se dále probojovala v oborech Social Sciences a Psychology (v obou kategoriích 401.–500. pozice).

V oborových žebříčcích se umisťuje celkem 18 českých VŠ. Nejvyšší příčky oborových žebříčků THE drží Stanford University (Arts&Humanities, Education, Psychology, Law), University of Oxford (Clinical&Health, Computer Science), Harvard University (Engineering&Technology, Life Sciences), California Institute of Technology (Physical Sciences) a MIT (Social Sciences, Business&Economics).

Více informací o žebříčcích THE najdete zde.

Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Zaměstnanci

Ředitelka pro strategii

Neučitelští pracovníci

O pracovišti
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 5 3
Odborní a techničtí pracovníci: 4 2
Ostatní zaměstnanci: 1 1

platné ke dni 27. 5. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info