Žebříček QS ve svém hodnocení přikládá velkou váhu principu peer review, tedy systému zpětné vazby od akademiků a zaměstnavatelů absolventů (dohromady 50 %). Tyto zpětné vazby pak mohou vyvážit kulturní odlišnost. Díky peer review mají šanci na umístění i humanitně zaměřené univerzity.

V globálním žebříčku QS World University Rankings se Masarykova univerzita v roce 2022 umístila na 551.–560. místě z celkem 1 422 hodnocených institucí. Mezi českými VŠ je Masarykova univerzita na 4. místě. Úspěchem letošního roku je zlepšení umístění na 370. místě dle průzkumu měřícího reputaci mezi zaměstnavateli.

Oborové žebříčky QS

Kromě hlavního žebříčku vydává QS také oborové žebříčky. V roce 202 bylo hodnoceno celkem 51 oborů, které spadají pod 5 oblastí: Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences and Medicine, Natural Sciences a Social Sciences and Management.

Indikátory a váhy v oborových žebříčcích se liší od indikátorů v hlavním žebříčku QS WUR. Hodnocení oborových žebříčků QS je založeno na 4 indikátorech: na výsledcích mezinárodních průzkumů reputace mezi akademiky a zaměstnavateli, citovanosti publikací a H-indexu, přičemž každý obor má rozdílné váhy u každého z indikátorů, aby se zohlednila specifika jednotlivých vědních disciplín.

Masarykova univerzita se v oborovém hodnocení QS zveřejněném v roce 2022 umístila celkem v 11 oborech (seřazeno dle nejlepšího umístění):

 • 201.230. Archaeology
 • 201.–250. Environmental Sciences
 • 251.–300. Agriculture & Forestry
 • 251.–300. Biological Sciences
 • 251.300. Linguistics
 • 301.–340. Law
 • 301.–350. Medicine
 • 351.400. Chemistry
 • 401.450. Computer Science & Information Systems
 • 451.–500. Mathematics
 • 551.600. Physics & Astronomy

Indikátory a jejich váhy v hlavním žebříčku QS

(klikněte pro zvětšení)

Indikátor a popis

Váha

Akademické Peer Review
Vážené skóre za 5 let z dotazníku zpětné vazby od akademiků (odborníci vybírají 30 top světových a 10 top domácích institucí, o kterých si myslí, že mají nejlepší úroveň výzkumu)

40 %

Zpětná vazba od zaměstnavatelů
Vážené skóre za 5 let z dotazníku zpětné vazby od zaměstnavatelů

10 %

Počet studentů na akademické pracovníky
Počet studií ku průměrnému přepočtenému počtu akademických a VaV pracovníků

20 %

Citace na akademické pracovníky
Počet citací (bez sebecitací) ze Scopus ku průměrnému přepočtenému počtu akad. a VaV pracovníků za posledních 6 let

20 %

Internacionalizace – studenti
Podíl zahraničních studií (včetně Slovenska) z celkového počtu studií

5 %

Internacionalizace – zaměstnanci
Podíl akad. a VaV pracovníků ze zahraničí (včetně Slovenska) z celkového počtu akad. a VaV pracovníků

5 %

Žebříček udržitelnosti QS

Od roku 2022 zavedl QS nový žebříček na téma trvalé udržitelnosti. V souboru 37 metrik sleduje, jaká opatření univerzity přijímají k řešení největších světových výzev v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy. Jednotlivé kvalitativní a kvantitativní aspekty hodnocení se sdružují do 8 indikátorů a tyto dále do dvou hlavních kategorií, kterými je Dopad na životní prostředíSociální dopad. Komplexní systém měření zahrnuje hodnocení vědeckého výkonu v databázi Scopus, průzkumy reputace, podklady poskytnuté v dotazníku QS WUR samotnou institucí, zhodnocení stavu na národní úrovni (skrze UN/UNESCO), nebo ověření členství instituce ve vybraných nadnárodních iniciativách a sdruženích. Společným jádrem žebříčku je 17 Cílů trvale udržitelného rozvoje OSN (SDGs).

Masarykova Univerzita se v prvním ročníku umístila na sdílené 281.–300. pozici a to ze 700 univerzit v žebříčku. V rámci České republiky se MU nachází na 2. pozici za Univerzitou Karlovou, dále se umístily také ČZU a UPOL.

Mezinárodní žebříčky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info