Dlouhodobý výzkum – Na cestě studiem

Unikátní longitudinální šetření „Na cestě studiem“, které od roku 2017 pravidelně mapovalo studijní cesty jedné generace studentů MU, skončilo 7. vlnou. Společný projekt výzkumníků z Ústavu pedagogických věd (FF), Institutu dětí, mládeže a rodiny (FSS) a týmu Odboru pro strategii RMU přinesl širší vhled mezi současné studenty.

Výzkum byl zaměřen na zkoumání faktorů a podmínek, které formují osobnost dnešních vysokoškoláků, na sledování strategií průchodu vysokoškolským studiem, jaké volby studenti řeší, jaké potřeby mají v různých fázích studia a co je ovlivňuje ve směřování k budoucí profesi.

Výsledky poslední 7. vlny šetření například ukázaly, že podle více než 60 % oslovených studentů zvládla MU přechod na distanční výuku v době koronavirové pandemie.

Vlny dotazování:

 • 1. vlna: 25. 10. 2017 – 22. 11. 2017
 • 2. vlna: 15. 3. 2018 – 9. 4. 2018
 • 3. vlna: 16. 10. 2018 – 12. 11. 2018
 • 4. vlna: 19. 3. 2019 – 19. 4. 2019
 • 5. vlna: 16. 10. 2019 – 11. 11. 2019
 • 6. vlna: 16. 3. 2020 – 6. 4. 2020
 • 7. vlna: 22. 10. 2020 – 16. 11. 2020

Zprávy z průzkumů a shrnutí výsledků:

Cíle výzkumu:

 • Porozumění psychologii současných vysokoškoláků, jejich osobnostním a sociálním zvláštnostem, ve vazbě na jejich aktuální životní situaci, důležité životní události, životní styl a osobní perspektivy atp.
 • Porozumění faktorům a vlivům, které se podílejí na studijní úspěšnosti/neúspěšnosti studentů MU, na jejich strategiích průchodu studiem a na jejich profesním vývoji.

Oblasti zkoumání:

 • Rozhodování a volby, které jedinec činí v období svého studia
 • Strategie průchodu studiem a jejich proměny v souvislosti s měnícími se životními/kariérovými plány
 • Faktory a podmínky ovlivňující studijní úspěšnost a studijní neúspěšnost na MU
 • Potřeba podpory při zvládání studia na MU

Realizátoři:

Kontaktní osoby pro specifické informace o výzkumu:

Zpět na přehled průzkumů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info