Prváci na MU

Cílovou skupinou průzkumu „Prváci na MU“ jsou všichni posluchači prvních ročníků bakalářského a dlouhého magisterského studia studující na Masarykově univerzitě. Průzkum byl poprvé uskutečněn v roce 2007 a je zaměřen na tyto tematické okruhy:

  • okolnosti volby studia a přijetí na vysokou školu,
  • faktory rozhodující pro výběr MU,
  • rozhodování mezi různými studii,
  • hodnocení přijímacího řízení a informací pro uchazeče,
  • motivace a očekávání spojená se studiem,
  • počáteční zkušenosti na MU,
  • reflexe výběru oboru a úvahy o odchodu,
  • další vybrané informace.

Zprávy z průzkumů a shrnutí výsledků:

Fakultní reporty s výstupy průzkumu (odpovědi respondentů náležící k dané fakultě)

2022
2021 2018
LF LF LF
FaF FaF -
FF FF FF
PrF PrF PrF
FSS FSS FSS
PřF PřF PřF
FI FI FI
PdF PdF PdF
FSpS FSpS FSpS
ESF ESF ESF

Zpět na přehled průzkumů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info