Uplatnění absolventů MU v praxi

Cílem průzkumu „Uplatnění absolventů MU v praxi“ je zachycení vazby mezi příležitostmi pro absolventy na trhu práce a jejich využitím a také hodnocení předpokladů, jež pro absolventy vstupující do praxe vytvořilo studium Masarykovy univerzity.

Cílovou skupinou jsou magisterští absolventi prezenčního studia z předchozích dvou let. Jedná se tedy o absolventy, kteří za sebou mají dvouletou až tříletou zkušenost v praxi. Průzkum je zaměřen na tyto tematické okruhy:

  • současné uplatnění absolventů,
  • okolnosti získání prvního zaměstnání po absolutoriu,
  • pohyby absolventů na trhu práce,
  • hodnocení prvního i současného zaměstnání,
  • hodnocení vybraných komponent studia na MU,
  • další vybrané informace.

Průzkum byl uskutečněn poprvé v roce 1996 a jeho realizace se postupně ustálila na dvouletou periodu.

Zprávy z průzkumů a shrnutí výsledků:

Fakultní reporty s výstupy průzkumu k dispozici pouze příslušným odpovědným pracovníkům MU (na vyžádání u strategie@rect.muni.cz)

Zpět na přehled průzkumů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info