Uplatnění absolventů MU v praxi

Cílem průzkumu „Uplatnění absolventů MU v praxi“ je zachycení vazby mezi příležitostmi pro absolventy na trhu práce a jejich využitím a také hodnocení předpokladů, jež pro absolventy vstupující do praxe vytvořilo studium Masarykovy univerzity.

Cílovou skupinou jsou magisterští absolventi prezenčního studia z předchozích dvou let. Jedná se tedy o absolventy, kteří za sebou mají dvouletou až tříletou zkušenost v praxi. Průzkum je zaměřen na tyto tematické okruhy:

  • současné uplatnění absolventů,
  • okolnosti získání prvního zaměstnání po absolutoriu,
  • pohyby absolventů na trhu práce,
  • hodnocení prvního i současného zaměstnání,
  • hodnocení vybraných komponent studia na MU,
  • další vybrané informace.

Průzkum byl uskutečněn poprvé v roce 1996 a jeho realizace se postupně ustálila na dvouletou periodu.

Zprávy z průzkumů a shrnutí výsledků:

Fakultní reporty s výstupy průzkumu (odpovědi respondentů náležící k dané fakultě):

2022 2020 2018
LF LF LF
FF FF FF
PrF PrF PrF
FSS FSS FSS
PřF PřF PřF
FI FI FI
PdF PdF PdF
FSpS FSpS FSpS
ESF ESF ESF

Zpět na přehled průzkumů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info