Odbor pro strategii

Aktuality

21. 9. 2023

MUNI mezi 200 nejlepšími univerzitami Evropy v novém žebříčku QS

Masarykova univerzita se v prvním ročníku nového regionálního žebříčku QS World University Rankings: Europe 2024 umístila na 161. příčce. V žebříčku je v tomto roce 688 evropských vysokoškolských institucí ze 42 zemí Rady Evropy. Na předních příčkách se objevují University of Oxford, ETZ Zurich a University of Cambridge.

V evropském srovnání konkrétních indikátorů žebříčku vyniká Masarykova univerzita umístěním v TOP100 u indikátoru Podíl a diverzita zahraničních studentů (88. pozice) s téměř 8 tisíci zahraničními studenty ze 112 zemí světa, a dále u indikátoru Udržitelnost (93. pozice), který zohledňuje nejen udržitelné chování instituce v rámci vlastní správy a řízení, ale také společenský dopad a vliv výzkumu a vzdělávání na životní prostředí.

V rámci České republiky se podařilo umístění 17 univerzitám, nejlepší pozici zaujímá Univerzita Karlova, na 2. místě Masarykova Univerzita, dále České vysoké učení technické v Praze a Vysoké učení technické v Brně. V subregionu Východní Evropa se MU umístila na prestižním 4. místě za Univerzitou Karlovou, University of Warsaw a Jagiellonian University.

Masarykova Univerzita v žebříčku QS Europe exceluje zejména díky silné pozici ve vysoce hodnocených indikátorech Reputace mezi akademiky (30 % hodnocení), Reputace mezi zaměstnavateli (15 % hodnocení), Mezinárodní výzkumná síť (10 % hodnocení) a Udržitelnost (5 % hodnocení). Za zmínku též stojí nejlepší skóre mezi českými univerzitami v indikátoru Počet publikací na akademického a VaV pracovníka.

Více informací o žebříčcích QS najdete zde.

15. 8. 2023

MU opět v TOP 500 dle žebříčku ARWU 2023

V srpnu 2023 vychází nové výsledky mezinárodního žebříčku Academic Ranking of World Universities (ARWU neboli Shanghai Ranking). Masarykova univerzita se i letos umístila v Top500 nejlépe hodnocených institucí světa, v rámci ČR drží 2. pozici za UK. Hodnocením prošlo více než 2 500 institucí, žebříček zveřejňuje 1 000 nejlepších.

ARWU používá šest objektivních ukazatelů a to počet nositelů Nobelovy ceny a Fieldsovy medaile mezi absolventy a zaměstnanci, počet vysoce citovaných výzkumných pracovníků, počet článků publikovaných v časopisech Nature a Science, počet článků indexovaných v Science Citation Index Expanded™ a Social Sciences Citation Index™ na Web of Science™ a výkonu univerzity v předchozích ukazatelích přepočtený na akademického pracovníka.

Více informací o žebříčku ARWU najdete zde.

29. 6. 2023

400. pozice Masarykovy univerzity v žebříčku QS World University Rankings

Masarykova univerzita dosáhla historického úspěchu svým umístěním na 400. pozici ve 20. ročníku mezinárodního žebříčku QS World University Rankings. V rámci ČR se MU umístila 2. za Univerzitou Karlovou. Celkem bylo v rámci QS WUR letos hodnoceno 2 963 institucí ze 104 zemí světa. Úspěšně se umístilo 1 499 z nich, což je o 77 více, než v loňském roce (1 422).

Hodnocení QS WUR v roce 2023 prošlo výraznou změnou metodologie – byl rozšířen soubor sledovaných indikátorů a upraveny jejich váhy.
Nejlepších výsledků dosáhla MU v novém indikátoru Udržitelnost, v němž se umístila na sdílené pozici 207= se skóre 69,9. K dalším silným indikátorům MU patří Podíl zahraničních studentů (215. pozice), nový indikátor Mezinárodní výzkumná síť (276. pozice) či Reputace mezi zaměstnavateli (305. pozice).

Více o žebříčku a umístění MU najdete zde.

13. 6. 2023

Umístění MU v mezinárodním žebříčku THE Impact Rankings 2023

Masarykova univerzita se v roce 2023 opět aktivně zúčastnila hodnocení v mezinárodním žebříčku THE Impact Rankings, jehož cílem je zmapovat naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) vysokoškolskými institucemi. V letošním hodnocení se MU celkově umístila na 401.–600. pozici mezi 1 591 světovými univerzitami. Ve srovnání s předchozím rokem (301.–400. pozice) si o jednu sdílenou příčku pohoršila a vrátila se tak k celkovému umístění z roku 2021.

Stejně jako v předchozím roce se MU zapojila a zaslala data do hodnocení 4 SDGs OSN z celkových 17. I letos si meziročně vylepšila umístění v cíli 17 Partnerství ke splnění cílů, nachází se na 201.–300. pozici (loni 301.–400.) a v rámci ČR v tomto cíli zaujala pozici vedoucí. Shodného umístění s cílem 17 dosáhla MU také v cíli 16 Mír, spravedlnost a silné instituce (stejně, jako v loňském roce pozice 201.–300.). K meziročnímu zhoršení umístění došlo u cílů 3 Zdraví a kvalitní život a 4 Kvalitní vzdělání a to shodně na pozici 301.–400.

V rámci ČR se MU nachází na pozici 1. s cílem 17, na pozici 2. s cíli 16 a 3, na pozici 3. s cílem 4

Více o žebříčku a umístění MU najdete zde.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Zaměstnanci

Ředitelka pro strategii

Neučitelští pracovníci

O pracovišti
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 5 3
Odborní a techničtí pracovníci: 4 2
Ostatní zaměstnanci: 1 1

platné ke dni 20. 6. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info