O pracovišti

Organizační struktura

Do rozsahu působnosti Centra pro kvalitu náleží:

- poskytování centrálních služeb v oblasti řízení a hodnocení akademické kvality.

- specifické činnosti

  • podpora akreditačních procesů v oblasti vzdělávání,
  • koncepční a metodická podpora agendy tvorby, rozvoje a hodnocení studijních programů.