O pracovišti

Organizační struktura

Odbor pro kvalitu RMU je garantem činností vedoucích k zajišťování a zvyšování kvality vzdělávání a úzce spolupracuje se všemi fakultami a dalšími subjekty univerzity.

Do rozsahu působnosti Odboru pro kvalitu náleží:

  • administrace zasedání a činnosti Rady pro vnitřní hodnocení MU
  • poskytování metodické podpory fakultám při akreditaci, uskutečňování a hodnocení studijních programů
  • tvorba metodických pokynů, manuálů a infografik pro všechny aktéry akreditace a hodnocení studijních programů
  • nastavování souvisejících aplikací v Informačním systému univerzity
  • komunikace s Národním akreditačním úřadem a příslušnými ministerstvy
  • systém zajišťování kvality výuky a poskytování metodické podpory vyučujícím na fakultách
  • koordinace projektových aktivit

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info