Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 5 2
Ostatní zaměstnanci: 5 2
Celkový počet externích pracovníků: 4 2

platné ke dni 28. 2. 2020