Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 5 2
Ostatní zaměstnanci: 5 2
Celkový počet externích pracovníků: 7 5

platné ke dni 21. 9. 2019