Poplatky za přijímací řízení

Právní úprava

Typy poplatků

  • Poplatek za přijímací řízení – § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách
    Poplatek je hrazen za každou podanou přihlášku ke studiu.
  • Poplatek za přijímací řízení do studia v cizím jazyce – § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách
    Poplatek je hrazen za každou podanou přihlášku ke studiu do studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce.
  • Poplatek za posouzení splnění podmínky pro přijetí ke studiu - § 48 odst. 7 zákona o vysokých školách
    Poplatek hradí uchazeči, kteří prokazují splnění podmínky pro přijetí ke studiu (dosažení středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání) zahraničním dokladem o vzdělání dle § 48 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. c) zákona.

Výše poplatků za přijímací řízení pro přijímací řízení zahájená v akademickém roce 2020/2021

Výše poplatku za přijímací řízení podle § 58 odst. 1

Fakulta

Bakalářský a nenavazující magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Doktorský studijní program

PrF

600 Kč

600 Kč

600 Kč

LF

800 Kč

800 Kč

600 Kč

PřF

650 Kč

650 Kč

650 Kč

FF

600 Kč

600 Kč

600 Kč

PdF

600 Kč

600 Kč

600 Kč

FaF

500 Kč

------

0 Kč

ESF

600 Kč

600 Kč

600 Kč

FI

700 Kč

700 Kč

700 Kč

FSS

450 Kč

700 Kč

700 Kč

FSpS

650 Kč

650 Kč

650 Kč

Výše poplatku za přijímací řízení do studia v cizím jazyce podle § 58 odst. 4

Fakulta

Bakalářský a nenavazující magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Doktorský studijní program

PrF

-----

-----

600 Kč

LF

1 000 Kč

neotevírá se

600 Kč

PřF

650 Kč

650 Kč

650 Kč

FF

1 000 Kč

1 000 Kč

1 000 Kč

PdF

600 Kč

600 Kč

600 Kč

FaF

50 EUR

-----

50 EUR

ESF

750 Kč

750 Kč

600 Kč

FI

700 Kč

700 Kč

700 Kč

FSS

450 Kč

700 Kč

700 Kč

FSpS

-----

-----

650 Kč

Výše poplatku za ověření zahraničního vzdělání podle § 48 odst. 7

Fakulta

Bakalářský a nenavazující magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Doktorský studijní program

PrF

0 Kč

0 Kč

0 Kč

LF

750 Kč

750 Kč

750 Kč

PřF

800 Kč

800 Kč

800 Kč

FF

800 Kč

800 Kč

800 Kč

PdF

750 Kč

750 Kč

750 Kč

FaF

-----

-----

-----

ESF

800 Kč

800 Kč

800 Kč

FI

0 Kč

0 Kč

0 Kč

FSS

750 Kč

750 Kč

750 Kč

FSpS

800 Kč

800 Kč

800 Kč