Poplatky za přijímací řízení

Právní úprava

Typy poplatků

  • Poplatek za přijímací řízení – § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách
    Poplatek je hrazen za každou podanou přihlášku ke studiu.
  • Poplatek za přijímací řízení do studia v cizím jazyce – § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách
    Poplatek je hrazen za každou podanou přihlášku ke studiu do studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce.
  • Poplatek za posouzení splnění podmínky pro přijetí ke studiu - § 48 odst. 7 zákona o vysokých školách
    Poplatek hradí uchazeči, kteří prokazují splnění podmínky pro přijetí ke studiu (dosažení středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání) zahraničním dokladem o vzdělání dle § 48 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. c) zákona.

Výše poplatků za přijímací řízení pro přijímací řízení zahájená v akademickém roce 2022/2023

Výše poplatku za přijímací řízení podle § 58 odst. 1

Fakulta

Bakalářský a nenavazující magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Doktorský studijní program

PrF

800 Kč

800 Kč

600 Kč

LF

850 Kč

850 Kč

600 Kč

PřF

650 Kč

650 Kč

650 Kč

FF

600 Kč

600 Kč

600 Kč

PdF

600 Kč

600 Kč

600 Kč

FaF

770 Kč

------

600 Kč

ESF

600 Kč

600 Kč

600 Kč

FI

700 Kč

700 Kč

700 Kč

FSS

450 Kč

700 Kč

700 Kč

FSpS

700 Kč

700 Kč

700 Kč

Výše poplatku za přijímací řízení do studia v cizím jazyce podle § 58 odst. 4

Fakulta

Bakalářský a nenavazující magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Doktorský studijní program

PrF

-----

-----

600 Kč

LF

0 Kč

-----

600 Kč

PřF

650 Kč

650 Kč

650 Kč

FF

800 Kč

800 Kč

800 Kč

PdF

800 Kč

800 Kč

800 Kč

FaF

750 Kč

-----

750 Kč

ESF

750 Kč

750 Kč

600 Kč

FI

700 Kč

700 Kč

700 Kč

FSS

450 Kč

700 Kč

700 Kč

FSpS

-----

-----

700 Kč

Výše poplatku za ověření zahraničního vzdělání podle § 48 odst. 7

Fakulta

Bakalářský a nenavazující magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Doktorský studijní program

PrF

0 Kč

0 Kč

0 Kč

LF

750 Kč

750 Kč

750 Kč

PřF

800 Kč

800 Kč

800 Kč

FF

800 Kč

800 Kč

800 Kč

PdF

850 Kč

850 Kč

850 Kč

FaF

880 Kč

-----

880 Kč

ESF

800 Kč

800 Kč

800 Kč

FI

0 Kč

0 Kč

0 Kč

FSS

750 Kč

750 Kč

750 Kč

FSpS

800 Kč

800 Kč

800 Kč

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info