Poplatky za přijímací řízení

Právní úprava

Typy poplatků

  • Poplatek za přijímací řízení – § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách
    Poplatek je hrazen za každou podanou přihlášku ke studiu.
  • Poplatek za přijímací řízení do studia v cizím jazyce – § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách
    Poplatek je hrazen za každou podanou přihlášku ke studiu do studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce.

Výše poplatků za přijímací řízení pro přijímací řízení zahájená v akademickém roce 2017/2018

Výše poplatku za přijímací řízení podle § 58 odst. 1

Fakulta

Bakalářský a nenavazující magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Doktorský studijní program

PrF

400 Kč

400 Kč

400 Kč

LF

550 Kč

550 Kč

400 Kč

PřF

400 Kč

400 Kč

400 Kč

FF

500 Kč

500 Kč

500 Kč

PdF

450 Kč

450 Kč

450 Kč

ESF

400 Kč

400 Kč

400 Kč

FI

400 Kč

400 Kč

400 Kč

FSS

350 Kč

400 Kč

400 Kč

FSpS

550 Kč

400 Kč

400 Kč

Výše poplatku za přijímací řízení do studia v cizím jazyce podle § 58 odst. 4

Fakulta

Bakalářský a nenavazující magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Doktorský studijní program

PrF

-----

-----

400 Kč

LF

1 000 Kč

1 000 Kč

400 Kč

PřF

400 Kč

400 Kč

400 Kč

FF

1 000 Kč

1 000 Kč

1 000 Kč

PdF

450 Kč

450 Kč

450 Kč

ESF

-----

400 Kč

400 Kč

FI

400 Kč

400 Kč

400 Kč

FSS

350 Kč

400 Kč

400 Kč

FSpS

-----

400 Kč

400 Kč

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info