Poplatky za přijímací řízení

Právní úprava

Typy poplatků

  • Poplatek za přijímací řízení – § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách
    Poplatek je hrazen za každou podanou přihlášku ke studiu.
  • Poplatek za přijímací řízení do studia v cizím jazyce – § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách
    Poplatek je hrazen za každou podanou přihlášku ke studiu do studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce.
  • Poplatek za posouzení splnění podmínky pro přijetí ke studiu - § 48 odst. 7 zákona o vysokých školách
    Poplatek hradí uchazeči, kteří prokazují splnění podmínky pro přijetí ke studiu (dosažení středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání) zahraničním dokladem o vzdělání dle § 48 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. c) zákona.

Výše poplatků za přijímací řízení pro přijímací řízení zahájená v akademickém roce 2024/2025

Výše poplatku za přijímací řízení podle § 58 odst. 1

Fakulta

Bakalářský a nenavazující magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Doktorský studijní program

PrF

800 Kč

800 Kč

800 Kč

LF

900 Kč

900 Kč

600 Kč

PřF

800 Kč

800 Kč

800 Kč

FF

750 Kč

790 Kč

790 Kč

PdF

700 Kč

700 Kč

700 Kč

FaF

850 Kč

------

600 Kč

ESF

900 Kč

700 Kč

800 Kč

FI

750 Kč

750 Kč

750 Kč

FSS

450 Kč

800 Kč

800 Kč

FSpS

800 Kč

800 Kč

800 Kč

Výše poplatku za přijímací řízení do studia v cizím jazyce podle § 58 odst. 4

Fakulta

Bakalářský a nenavazující magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Doktorský studijní program

PrF

-----

-----

800 Kč

LF

0 Kč

-----

600 Kč

PřF

800 Kč

800 Kč

800 Kč

FF

800 Kč

800 Kč

800 Kč

PdF

900 Kč

900 Kč

900 Kč

FaF

870 Kč

-----

870 Kč

ESF

850 Kč

750 Kč

800 Kč

FI

750 Kč

750 Kč

750 Kč

FSS

800 Kč

800 Kč

800 Kč

FSpS

-----

-----

800 Kč

Výše poplatku za ověření zahraničního vzdělání podle § 48 odst. 7

Fakulta

Bakalářský a nenavazující magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Doktorský studijní program

PrF

750 Kč

750 Kč

750 Kč

LF

750 Kč

750 Kč

750 Kč

PřF

900 Kč

900 Kč

900 Kč

FF

800 Kč

800 Kč

800 Kč

PdF

900 Kč

900 Kč

900 Kč

FaF

900 Kč

-----

900 Kč

ESF

900 Kč

900 Kč

900 Kč

FI

0 Kč

0 Kč

0 Kč

FSS

800 Kč

800 Kč

800 Kč

FSpS

900 Kč

900 Kč

900 Kč

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info