Poplatky za přijímací řízení

Právní úprava

Typy poplatků

  • Poplatek za přijímací řízení – § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách
    Poplatek je hrazen za každou podanou přihlášku ke studiu.
  • Poplatek za přijímací řízení do studia v cizím jazyce – § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách
    Poplatek je hrazen za každou podanou přihlášku ke studiu do studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce.

Výše poplatků za přijímací řízení pro přijímací řízení zahájená v akademickém roce 2018/2019

Výše poplatku za přijímací řízení podle § 58 odst. 1

Fakulta

Bakalářský a nenavazující magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Doktorský studijní program

PrF

600 Kč

600 Kč

600 Kč

LF

600 Kč

600 Kč

600 Kč

PřF

600 Kč

600 Kč

600 Kč

FF

600 Kč

600 Kč

600 Kč

PdF

600 Kč

600 Kč

600 Kč

ESF

600 Kč

600 Kč

600 Kč

FI

600 Kč

600 Kč

600 Kč

FSS

400 Kč

650 Kč

650 Kč

FSpS

600 Kč

600 Kč

600 Kč

Výše poplatku za přijímací řízení do studia v cizím jazyce podle § 58 odst. 4

Fakulta

Bakalářský a nenavazující magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Doktorský studijní program

PrF

-----

-----

600 Kč

LF

1 000 Kč

1 000 Kč

600 Kč

PřF

600 Kč

600 Kč

600 Kč

FF

1 000 Kč

1 000 Kč

1 000 Kč

PdF

600 Kč

600 Kč

600 Kč

ESF

-----

600 Kč

600 Kč

FI

600 Kč

600 Kč

600 Kč

FSS

400 Kč

650 Kč

650 Kč

FSpS

-----

-----

600 Kč

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info