Specifický vysokoškolský výzkum

Soutěž 2021

Vyhlášení soutěže o projekty Specifického vysokoškolského výzkumu s počátkem řešení 1. 1. 2021, které se řídí Směrnicí Masarykovy univerzity č. 3/2020 Pravidla Specifického vysokoškolského výzkumu (více informací na Portálu MU).