Informace pro subjekty údajů k uplatnění práv

dle článku 15 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR)

Chcete-li uplatnit některé ze svých práv dle výše uvedeného článku obecného nařízení GDPR je třeba zaslat písemnou žádost s uvedením vašeho jména, příjmení, data narození, adresy trvalého bydliště a UČO (bylo-li vám přiděleno) s notářsky ověřeným podpisem na adresu: Masarykova univerzita, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno.

Máte-li jako fyzická osoba datovou schránku, lze zaslat tuto žádost datovou schránkou – ID schránky: 9tmj9e4 , tím je rovněž ověřena vaše totožnost.

Vaše žádost bude zodpovězena v zákonné lhůtě.

Dále vás informujeme, že v souladu s článkem 12, odst. 5 jsou veškeré informace poskytovány bezplatně. Jsou-li ovšem žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, může správce uložit žadateli administrativní poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

 

Další informace k ochraně osobních údajů na Masarykově univerzitě najdete na Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info