Ostatní průzkumy

Průzkum „Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU“

Cílovou skupinou průzkumu „Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU“ jsou všichni posluchači prvních ročníků studující na Masarykově univerzitě v 1. semestru svého studia. Průzkum je zaměřen na hodnocení přijímacího řízení a informací pro uchazeče, motivaci a očekávání spojená se studiem a faktory, které rozhodují při výběru univerzity.

Výsledky na stránkách Odboru pro strategii

Průzkum „Motivace a očekávání studentů navazujícího magisterského studia příchozích z jiné VŠ“

Průzkum zjišťuje u studentů, kteří mají úspěšně ukončené studium na jiné VŠ než na MU, jejich motivace a faktory při výběru Masarykovy univerzity pro studium navazujícího magisterského studia. Výsledky průzkumu vypovídají například o důvodech nepokračování v NMgr. studiu na VŠ, kde studenti získali svůj bakalářský nebo jiný VŠ titul, motivacích výběru MU pro NMgr. studium, rozhodovacím procesu v případě přijetí na více studií, silných a slabých stránkách MU i jiné VŠ či očekávání od studia na MU.

Výsledky na stránkách Odboru pro strategii

Uchazeči o studium na MU

V průběhu přijímacího řízení realizuje MU vlastní šetření mezi všemi uchazeči o studium, kteří si podávají přihlášku na MU do bakalářských a dlouhých magisterských programů. Analýza získaných odpovědí přináší cenné poznatky týkající se přijímacího řízení, vnímání MU či silných a slabých stránek MU vůči ostatním vysokým školám v ČR.

Výsledky na stránkách Odboru pro strategii

Průzkum „Uplatnění absolventů doktorského studia vně Masarykovy univerzity“

Mezi účastníky průzkumu jsou vybíráni absolventi, kteří úspěšně dokončili doktorský studijní program a zároveň v době spuštění průzkumu nemají profesní vazbu na Masarykovu univerzitu, tj. jsou bez pracovní smlouvy či dohody na MU. Cílem je zjistit, jaké uplatnění nacházejí Ph.D. absolventi, kteří odchází pracovat mimo domovskou instituci, a jak své doktorské studium hodnotí.

Výsledky na stránkách Odboru pro strategii

Předčasné ukončování studií na MU

Průzkum příčin předčasného ukončování studií na MU probíhá každoročně a během celého roku. Prosba o vyplnění krátkého dotazníku je neúspěšným studentům rozesílána automaticky při předčasném ukončení studia. Dotazník je zaměřen na vliv jednotlivých faktorů na předčasné ukončení studia, preference a náročnost opouštěného studia, nástroje při řešení studijních problémů i další studijní a pracovní aktivity.

Výsledky na stránkách Odboru pro strategii

Více informací naleznete na stránkách Odboru pro strategii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info