Miroslav Hill

Molekulární biolog a genetik, Francouzská republika

Světově uznávaný molekulární biolog a genetik. Nejvýznamnější je jeho objev transfekce a genetické transformace živočišné buňky a objev proviru v genomu živočišné buňky. Jeho výsledky přispěly podstatným způsobem k pokroku molekulární a buněčné biologie. Působí jako vedoucí vědecký pracovník na Institute of Cancer and Immunogenetics ve Villejiuf.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru biologické vědy byl předložen Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 15. ledna 1999.