Gilbert Guillaume

Předseda Mezinárodního soudního dvora v Haagu, Francouzská republika

Soudce Gilbert Guillaume je všeobecně uznávaná vynikající osobnost v oblasti mezinárodního práva, významným způsobem ovlivnil mezinárodní veřejné právo. Za svou kariéru publikoval řadu významných prací, ve kterých se zabýval širokou škálou otázek mezinárodního práva veřejného. U příležitosti návštěvy Masarykovy univerzity předložit přednášku na téma Úloha Mezinárodního soudního dvora a jeho budoucnost.

Návrh na udělení Velké zlaté medaile MU byl předložen Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 3. května 2000.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info