Gilbert Guillaume

Předseda Mezinárodního soudního dvora v Haagu, Francouzská republika

Soudce Gilbert Guillaume je všeobecně uznávaná vynikající osobnost v oblasti mezinárodního práva, významným způsobem ovlivnil mezinárodní veřejné právo. Za svou kariéru publikoval řadu významných prací, ve kterých se zabýval širokou škálou otázek mezinárodního práva veřejného. U příležitosti návštěvy Masarykovy univerzity předložit přednášku na téma Úloha Mezinárodního soudního dvora a jeho budoucnost.

Návrh na udělení Velké zlaté medaile MU byl předložen Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 3. května 2000.