Vladimír Čermák

Právník, filozof a politolog, Česká republika

Významný český právník, filozof, politolog a humanista. Během své profesní dráhy vytvořil pětisvazkové dílo Otázka demokracie. Působil jako soudce ústavního soudu. Založil katedru politologie na FF MU, a zároveň se stal jejím vedoucím. Byl emeritním profesorem MU a dlouholetým členem vědecké rady filozofické fakulty MU.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru sociální vědy byl předložen Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 29. září 2004.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info