Paul L. Garvin

Lingvista, Spojené státy americké

Významný americký lingvista a sociolingvista. V Československu vystudoval gymnázium a po celý život se hlásil k české jazykovědné tradici. Zabýval se teorií a metodologií lingvistiky, analyticky popsal strukturu některých "malých" jazyků a v rovině sociolingvistické rozvíjel a aplikoval pražskou teorii spisovného jazyka. Jako vědec a pedagog působil na State University of New York v Buffalu.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru filologické vědy byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 14. listopadu 1990.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info