Josef Vachek

Lingvista, Česká republika

Světově uznávaný český lingvista, anglista a bohemista, člen Pražského lingvistického kroužku. Zabýval se fonologií, fonetikou a mluvnicí češtiny a angličtiny, obecnou lingvistikou a teorií překladu a psaného jazyka. Působil především na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a v Ústavu pro jazyk český ČSAV.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru filologické vědy byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 5. června 1991.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info