Josef Bejček

Česká republika

Profesor Bejček je významnou osobností v oboru obchodního práva. Zásadně se podílel na utváření podoby řady zákonů, ať už v obecněji vymezené oblasti soukromého práva či úžeji vymezené oblasti práva soutěžního. V roli děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity značnou měrou přispěl k přeměně fakulty do podoby, ve které ji známe dnes.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 6. března 2019.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info