Rudolf Brázdil

Česká republika

Profesor Brázdil je mezinárodně uznávaným klimatologem, jenž v současné době působí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Vybudováním vlastní školy historické klimatologie se významně zasadil o pozdvižení této vědní disciplíny a zásadním způsobem přispěl k poznání historie hydrometeorologických extrémů a jejich dopadů na přírodu a společnost.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 6. března 2019.