Andrej Borisovič Zubov

Ruská federace

Uznávaný ruský profesor historie s mezinárodní reputací. Dlouhodobě působil na Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě (MGIMO). Oblastmi jeho specializace jsou srovnávací politické studie, politické a ústavní systémy Ruska, federalismus a etnické vztahy, politika v oblasti Kavkazu nebo například Ruská filozofie. Profesor Zubov má od roku 2014 těsný vztah k Masarykově univerzitě. V komplikované osobní situaci sice odmítl pracovní pozici vyučujícího nabídnutou rektorem Mikulášem Bekem, aby si zachoval kontakt s ruským prostředím, nicméně od té doby přednesl v Brně několik přednášek s vynikajícím ohlasem a navázal osobní vztahy s badateli na Fakultě sociálních studií MU a Filozofické fakultě MU.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru historické vědy předložil Mikuláš Bek, rektor MU. Slavnostní promoce proběhla 5. dubna 2019. Při příležitosti udílení čestného doktorátu byla vydána tato informační brožura.