David Lane

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Profesor Lane je objevitelem nádorového supresoru p53 a téměř čtyři dekády se věnuje jeho studiu, díky čemuž přispěl k celé řadě nových poznatků v základním i aplikovaném výzkumu v oblasti onkologie a biologie obecně a zasloužil se o vývoj nových léčebných a diagnostických postupů u nádorových onemocnění. S MU dlouhodobě spolupracuje a mimo jiné se podílel na koncepci Regionálního Centra Aplikované Molekulární Onkologie (RECAMO) při MOÚ, s tímto pracovištěm dodnes úzce spolupracuje. Kromě svého působení na Karolinska Insitute ve Stockholmu a A-Star Institute v Singapuru pracuje pro charitativní organizaci Cancer Research UK.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru lékařské vědy byl předložen Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 15. listopadu 2019. Při příležitosti udílení čestného doktorátu byla vydána tato informační brožura.