Václav Havel

Prezident ČR, Česká republika

Český dramatik, spisovatel a esejista, politik a státník.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru filozofické vědy byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 23. března 1995.