Jaroslav Goll

Historik, Česká republika

Uznávaný český historik a medievalista, pedagog, diplomat, básník, spisovatel a překladatel. Je považován za zakladatele pozitivistické historické školy v Česku. Zabýval se především česko-polskými vztahy. Spolu s Janem Gebauerem a Tomášem Garriguem Masarykem se významným způsobem podílel na odhalení nepravosti Královédvorského rukopisu. Na univerzitě utvořil instituci seminářů, kde se badatel učí rozboru pramenů jako základní historické metodě. Z jeho žáků, jimiž byli například spisovatel Petr Bezruč či historik Zdeněk Nejedlý, se vytvořila tzv. Gollova škola, která pokračovala ve stylu jeho práce ve 20. století.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru filozofie byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 14. července 1926.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info