Martin Mandl

Česká republika

Medaile byla udělena jako poděkování za práci ředitele Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v souvislosti s ukončením jeho funkčního období.

Návrh na udělení Malé bronzové medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 17. června 2019.