Petr Peňáz

Česká republika

Petr Peňáz je ředitelem Střediska Teiresiás pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity od jeho vzniku v roce 2003, předtím dva roky vedl dřívější Středisko pro pomoc nevidomým a slabozrakým studentům Masarykovy univerzity. S jeho významným přispěním vzniklo centrum sdružující odborníky v oblasti asistence a podpory osob s různými druhy postižení, zejména zrakovým, sluchovým, pohybovým postižením či osobám se specifickými poruchami učení nebo s psychickými poruchami či chronickými obtížemi. Centrum však neustále zdokonaluje a rozšiřuje nabízené služby.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU předložil Mikuláš Bek, rektor MU. Medaile byla předána 8. října 2019.