Patrick Craig Walsh

Urolog, Spojené státy americké

Mezinárodně uznávaný odborník v oblasti urologie, autor topografické anatomie prostaty. Poprvé popsal a provedl anatomický přístup k radikální retropubické prostatektomii v léčbě zhoubných nádorů prostaty, který byl postupně v různých modifikacích akceptován po celém světě. Je profesorem na Johns Hopkins Univerzity v Baltimoru, dlouhodobě spolupracuje s urologickou klinikou Lékařské fakulty MU.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru lékařské vědy byl předložen Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 31. ledna 2007.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info