Peter Newmark

Lingvista a překladatel, Velká Británie

Významný teoretik překladu, lingvista a pedagog. Stál u zrodu překladatelství jako samostatného vědního oboru. Podílel se na založení a rozvoji Centra pro překladatelská studia v Surrey, patřil mimo jiné mezi členy britské profesní organizace The Institute of Linguists. Jeho publikace jsou významnými prameny při přípravě profesionálních překladatelů.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru filologické vědy byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 12. dubna 2007.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info