Tomáš Knoz

Česká republika

Profesor Knoz je mezinárodně uznávaným odborníkem na problematiku raného novověku v západní a střední Evropě, členem několika významných grémií, jako je Česko-německá komise historiků nebo Česko-lichtenštejnská komise historiků. Výjimečné jsou rovněž zásluhy profesora Knoze o rozvoj Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dlouhodobě zastával pozici proděkana a stál nejen za významnými projekty, které přispěly k rozvoji vědy a výzkumu, jako PREFEKT nebo FIFA, ale také k modernizaci a infrastrukturní přestavbě fakulty.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 8. října 2020.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info