Martina Hartmann

Německo

Profesorka Martina Hartmann je prezidentkou vědecké společnosti Monumenta Germaniae Historica (MGH), která se více než dvě stě let věnuje kritickému zpřístupňování pramenů k dějinám franské, posléze středověké římsko-německé říše. MGH je pokládána za jedno nejvýznamnějších medievistických pracovišť, a to nejen v rámci Německa, nýbrž v Evropě obecně. Před zvolením do čela MGH na sebe Martina Hartmann upozornila svým vědeckým dílem. Připravila k vydání (nebo se spolupodílela na vydání) šest rozsáhlých, jazykově i paleograficky mimořádně náročných středověkých rukopisů a pramenných sbírek a její akribie a ediční zásluhy byly po zásluze oceněny recenzními rubrikami uznávaných vědeckých časopisů. Martina Hartmann se výrazným způsobem zasloužila o rozvoj brněnské medievistiky a díky její spolupráci se Brno zařadilo mezi dobré, v Evropě a USA ceněné vědecké adresy.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru historické vědy byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 21. října 2021. Při příležitosti udílení čestného doktorátu byla vydána tato informační brožura.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info