Franz Halberg

Biolog, Spojené státy americké

Významný fyziolog, jeden ze zakladatelů moderní chronobiologie a autor pojmu cirkadiánní rytmus. Vedl rozsáhlý výzkum biologických rytmů a mimo jiné dokázal, že kromě cirkadiánní periodicity existují mnohé dlouhodobé biologické rytmy trvající i více let. Prokázal také, že mnohé choroby souvisejí s biologickými rytmy, nebo s jejich narušením. Působil na Univerzitě v Minesotě.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru lékařské vědy byl předložen Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 28. dubna 2000.