Vlastislav Chalupa

Politolog, Spojené státy americké

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru právní vědy byl předložen Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 2. května 1991.