František Weyr

Právník, Česká republika

Přední český právník a právní filosof. Zabýval se ústavním právem a formoval tzv. normativní právní teorii. Značnou měrou se podílel na zřízení Masarykovy univerzity, byl prvním děkanem Právnické fakulty. Jako člen ústavního výboru se účastnil na přípravě první československé ústavy.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru právo byl předložen Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 21. dubna 1947.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info