Karel Engliš

Právník, Česká republika

Významný český národohospodář, státník a politik, první rektor Masarykovy univerzity. Formuloval teorii národního hospodářství a po filozoficko-metodologické stránce se zaměřoval na analýzu teleologického způsobu poznání a myšlení. Opakovaně zastával funkci ministra financí, byl guvernérem Národní banky, jako akademik působil na Vysokém učení technickém a Masarykově univerzitě v Brně i na Univerzitě Karlově.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru právo byl předložen Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 21. dubna 1947.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info