Frank Wollman

Slavista, Česká republika

Přední český slavista, literární historik a folklorista. Zabýval se dějinami slavistiky, slovanskými literaturami a vývojem slovanství. Byl zakladatel teatrologie na Filozofické fakultě MU, na JAMU vybudoval divadelní fakultu a byl také jejím prvním děkanem.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru vědy o umění byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 21. května 1969.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info