Thomas Winner

Literární vědec, Spojené státy americké

Významný představitel americké literární vědy, literárněvědné slavistiky, sémiotiky umění a kultury. Zabýval se zejména dílem A. P. Čechova a také českým strukturalismem jako významným mezičlánkem ve vývoji světového literárněvědného a estetického myšlení 20. století. Působil převážně na Bostonské univerzitě, kde mimo jiné založil Center for the History and Philosophy of Science.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru vědy o umění byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 17. listopadu 1995.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info